Prof. Dr. Ersis Warmansyah Abbas, M.Pd.

(Lambung Mangkurat University, Indonesia)

Associate Prof. Dr. David Reeve

(New South Wales University, Australia)

Dr. Thor Kerr

(Curtin University, Australia)

Prof. Ahmad Rozelan bin Yunus, PhD.

(Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Malaysia)